Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Niemiaho, Anna

Patricia Cornwellin romaaneiden Cruel and Unusual ja From Potter’s Field käännösvastineiden leksikaalis-semanttista vertailua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tässä tutkielmassa olen tutkinut Patricia Cornwellin romaanien ensimmäisistä lu- vuista käännösvastineita. Sanatasolla ei kuitenkaan kaikille sanoille voida aina löytää selkeää käännösvastinetta, ja kääntämisessä täytyy aina ottaa huomioon muutakin kuin esimerkiksi pelkkä sanataso ja sen informaatio, ja hyvin harvoin ns. peilikuvakäännös on mahdollinen. Halusin tutkia tätä aihetta, koska minua kiinnosti sanan merkityksen tasolla selvittää erilaisia kääntäjän ratkaisuja. Tutkin ensi- sijaisesti sitä, miten paljon käyttämissäni esimerkeissä kääntäjä on käyttänyt sana- kirja- eli leksikkovastineita.

Teoriaosuudessa olen selvittänyt, minkälaisia nimityksiä erilaisista käännösvastineista käytetään, ja mitä nämä käännösvastineet tarkoittavat. Olen sitten soveltanut näitä käännösvastineita käytännön esimerkkien tulkitsemiseen. Olen myös selvittänyt maailman ja kielen välistä suhdetta yleisellä tasolla, ja miten tämä suhde vaikuttaa kääntämiseen. Olen myös kirjoittanut luvun kaunokirjallisuuden kääntämisestä, eli lähinnä siitä, kuinka sitä tulisi kääntää.

Päädyin siihen tulokseen, että tutkielmani aineiston kääntäjä oli hyvinkin paljon käyttänyt leksikkokäännösvastineita ja myös transpositota. Satunnaisissa tapauksissa hän oli käyttänyt muita vastineita. Mielestäni kääntäjä oli onnistunut hyvin työssään, ja hän oli käyttänyt monipuolisia käännösvastineita. Virheitä tai epätarkkuuksia oli esimerkeissäni muutama.
Avainsanat:
Kääntäminen, semantiikka, käännösvastine
© Tritonia 2014-2019