Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2002

Jutila, Sirpa

Kielelliset valinnat yrityksen sisäisessä tiedottamisessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Antero Niemikorpi
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Sivumäärä:
81
Tutkimuksessa lähestytään sisäisen tiedottamisen kieltä ja kielen vaikutusta viestien ymmärrettävyyteen kahdelta suunnalta: Ensiksi tarkastellaan kokonaisuutena yrityksen sisäistä tiedottamista ja sitä kautta kielelliseen valintoihin vaikuttavia tekijöitä. Toiseksi tutkitaan kirjoittajan tekemiä kielellisiä valintoja. Tutkimuksen päätavoite on selvittää kirjoittajan kielellisiin valintoihin vaikuttavia tekijöitä ja näiden valintojen vaikutusta viestien kielelliseen ymmärrettävyyteen. Kielellisen tarkastelun lähtökohtana käytetään kyselytutkimuksesta saatuja tietoja. Näiden tietojen perusteella tarkemmin tutkitaan johdon viestien kielellistä muotoa.
Avainsanat:
sisäinen tiedottaminen, ymmärrettävyys
© Tritonia 2014-2019