Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Luhtala, Satu

Kylkiäisen suhteellinen merkitys uuden elintarviketuotteen lanseerauksessa Case: HK Ruokatalo Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Sivumäärä:
145
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mikä on kylkiäisen suhteellinen merkitys uuden elintarviketuotteen lanseerauksessa markkinoille. Tutkielman tarkoitus pyritään saavuttamaan kolmen tavoitteen kautta.

Ensimmäinen tavoite on kuvata uuden tuotteen lanseerausprosessia siltä osin, kuin on tutkielman kannalta merkityksellistä ja käsitellä niitä uuden tuotteen ominaisuuksia, joilla on vaikutusta kuluttajan valintapäätökseen. Käsiteltävät tuoteominaisuudet ovat hinta, pakkaus, tuotemerkki sekä kylkiäinen, johon tullaan keskittymään muihin ominaisuuksiin nähden enemmän.

Toisena tavoitteena on analysoida low-involvement – markkinoiden luonnetta ja tätä kautta käsitellä kuluttajan asiointikäyttäytymismalleja, siis sitä, miten kuluttaja käyttäytyy valintatilanteessa ja minkä perusteella valinta tehdään.

Kolmantena tavoitteena on empiirisen tutkimuksen avulla tarkastella sitä, mikä on kylkiäisen suhteellinen merkitys muihin tuoteominaisuuksiin nähden tilanteessa, kun kuluttaja valitsee uusia Kariniemen broilerituotteita ruokakaupassa. Empiirinen tutkimus toteutettiin viidessä hypermarketissa Etelä-Suomen alueella kyselytutkimuksena, jonka otos oli 200 20–75-vuotiasta suomalaista kuluttajaa.

Tulosten perusteella voidaan havaita, ettei kylkiäinen muihin, uusien broilerituotteiden ominaisuuksiin nähden, vaikuttanut juuri lainkaan tuotevalintaan, vaan kuluttajat kokivat itse tuotteeseen liittyvät ominaisuudet oleellisiksi valintatekijöiksi. Eniten uusien tuotteiden valintaan vaikuttivat lihan fyysinen muoto, maku, pakkauskoko sekä muiden perheenjäsenten mieltymykset.

Avainsanat:
kylkiäinen, low-involvement, asiointikäyttäytyminen
© Tritonia 2014-2019