Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Kauranen, Janne

The Far Side -pilapiirrossarjan suomennoksien tarkastelua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Sivumäärä:
115
Avsikten med det här arbetet är att undersöka hur Gary Larsons The Far Side skämtteckningar fungerar i en ny språk- och kulturmiljö. The Far Sides källspråk är engelska. Jag undersöker främst ur pragmatisk synvinkel hur översättningarna fungerar på finska.

Jag har jämfört The Far Sides engelskspråkiga skämtteckningar mot de finskspråkiga översättningarna, och försökt hitta intressanta eller svåra översättningsexempel. Serier och skämtteckningar kan vara mycket svåra att översätta p.g.a att bilden är alltid anknuten till texten. Då dessa dessutom innehåller humor kan översättandet vara mycket svårt, ibland t.o.m. omöjligt. I flera fall kan översättningen tappa någon väsentlig del av humorn.

Jag har indelat min egen undersökning i adaption, idiom, mångtydiga ord (homonymi och polysemi), enskilda ord och uttryck, ordlekar och rim samt övriga pragmatiska fall. Gruppen för adaption är vidare indelat i vikt-, längd- och myntenheter. I undersökningen använder jag mig främst av Rune Ingos översättningsteorier, men jag tar även i beaktande andra forskares undersökningar och kommentarer.

Alla grupper i min indelning innehåller väl fungerande översättningar ur både språklig och humoristisk synvinkel. Å andra sidan innehåller nästan alla grupper exempel på skämtteckningar, som inte borde ha blivit översatta till finska, p.g.a. att humorn har försvunnit helt och hållet. Som helhet har översättaren ändå lyckats mycket bra. Han har anammat väl The Far Sides värld och ofta fått med humor, även i de på förhand sett omöjliga skämtteckningarna.
Avainsanat:
kääntäminen, pilapiirros, sarjakuva, The Far Side, Gary Larson, käännöspragmatiikka, adaptaatio, idiomit, monimerkityksisyys, sanaleikit, tyyli
© Tritonia 2014-2019