Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2002

Roiko, Marja-Tuulia

Vähennysoikeuden rajoitukset arvonlisäverotuksessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Sivumäärä:
80
Tutkielmassa tarkastellaan arvonlisäverotukseen liittyviä vähennysoikeuden rajoituksia pääasiassa arvonlisäverolaissa olevan viisikohtaisen vähennysoikeuden rajoitusluettelon pohjalta. Vaikka perusperiaatteena on laaja vähennysoikeus, joitakin rajoituksia on edelleen. Vähennysoikeuden rajoitukset nojautuvat pitkälti Euroopan Unionissa noudatettuihin direktiiveihin ja käytäntöön, mm. kulutusneutraliteetin säilymiseen. EU:n arvonlisäverodirektiivin mukaan vähennystä ei saa tehdä sellaisten hyödykkeiden hankinnasta, jotka eivät ahtaasti tulkiten ole liiketoiminnan kuluja tai jos tällaisia hyödykkeitä käytetään yksityiskulutukseen. Laissa olevat säännökset vähennysoikeuden rajoituksista ovat tyhjentävät, joten tulkintatilanteissa tulisi olla siten aina lähtökohtana vähennysoikeus. Kuitenkin erilaisia ja keskenään ristiriitaisia tulkintoja vähennysoikeudesta tai sen puuttumisesta kyseisissä tilanteissa on paljon. Näihin perehdytään mm. erilaisten oikeustapausten perusteella. Lopuksi erityistapauksena käsitellään käytettyjen tavaroiden marginaaliverotusta. Tutkimus toteutetaan perinteisen oikeustieteellisen tutkimusmenetelmän lailla, tarkastelun taustalla on voimassa oleva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö.
Avainsanat:
vähennysoikeuden rajoitukset, arvonlisäverotus
© Tritonia 2014-2019