Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Sunabacka, Marie

Snel snel snel - hela sitt liv har hon varit snäll. Personbeskrivningen i Rödluvan av Märta Tikkanen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
83
I min avhandling pro gradu har jag kvalitativt undersökt beskrivningen av huvudpersonerna Rödluvan och Vargen i Märta Tikkanens roman Rödluvan. Jag har tillämpat en textorienterad metod, närläsning, för att analysera mitt material, och tagit fasta på de språkliga uttryck som beskriver karaktärerna i exempelvis handlingar, tankar och repliker. Jag har också undersökt om huvudpersonernas direkta anföranden stöder andra karaktärsdrag som kommer fram hos personerna. Resultatet av min analys visar att personbeskrivningen i Rödluvan är omfattande, indirekt och fokuserad på personernas inre egenskaper. Flera av Rödluvans och Vargens karaktärsdrag syns i deras direkta anföranden. Resultatet visar också att det finns vissa skillnader i hur Rödluvan och Vargen skildras.
Avainsanat:
personbeskrivning, närläsning, roman, Märta Tikkanen
© Tritonia 2014-2019