Vaasan yliopiston opinnäytteet

Informaatioteknologian tiedekunta, 2002

Alainen, Niina

Kotisivuston kehitysprosessi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Sivumäärä:
101
Tutkielma paneutuu uusmediayrityksen ja asiakkaan väliseen ongelmaan kotisivuston kehitysprosessissa. Ongelmana on uusmediayrityksen ja kotisivuston tilaavan asiakasyrityksen kotisivustotietämyksen suuri ero. Siksi yritysten on usein vaikea päästä asiassa yhteisymmärrykseen. Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä selvittämään, mitä asiakas tietää kotisivuston kehitysprosessista sen alkuvaiheessa. Tutkimuksella haetaan erityisesti asiakkaan näkökulmia siihen, miten kehitysprosessia voitaisiin parantaa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaiset lähtökohdat asiakasyrityksellä on lähteä prosessiin.

Tutkimusaineisto on kerätty kyselyllä. Kysely suoritettiin sähköisesti Internetissä toteutetulla kyselylomakkeella. Kyselylomakkeen URL-osoite lähetettiin 19 lähialueen yritykseen, joiden kotisivuston kehitysprosessin päättymisestä oli kulunut maksimissaan yksi vuosi. Vastauksia saapui 9 kappaletta (47 %).

Tutkimuksessa käytetään vertailevaa menetelmää. Tutkimusaineistoa vertaillaan eri yritysten välillä. Yritysten vastauksista haetaan yhtäläisyyksiä ja eroja. Kysymysten vastauksista haetaan yhteyksiä myös muihin vastauksiin.

Tutkimustulosten mukaan asiakasyritykset tuntevat kotisivuston kehitysprosessin kokonaisuutena suhteellisen hyvin. Yrityksillä on ollut yleisesti hyvät lähtökohdat aloittaa prosessi. Yritysten mielestä kehitysprosessissa on kokonaisuudessaan parannettavaa. Tarvekartoitus on tehty yleisesti huonosti. Siitä huolimatta suunnitteluvaiheeseen siirtyminen on ollut helppoa. Ylläpidon suunnittelu on ollut prosessin vaikein asia. Se on myös huomioitu ja hoidettu huonosti. Tämän takia tutkimuksen päätuloksena ehdotetaan, että ylläpidon tärkeys suunnittelun osana huomioidaan prosessissa paremmin ja selvemmin tuomalla se esiin toisena suunnitteluvaiheen pääosana. Suunnitteluvaihe jaetaan yleiseen ja ylläpidon suunnitteluun siten, että osat muodostavat yhdessä yhden vaiheen. Uusmediayrityksen tulee korostaa asiakkaalle ylläpidon suunnittelun merkitystä prosessin alusta asti ja selittää yleisen ja ylläpidon suunnittelun ero ja merkitys.
Avainsanat:
kotisivusto, kotisivu, kehitysprosessi, suunnittelu, ylläpito
© Tritonia 2014-2019