Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Suuronen, Maria

Samtal mellan läkare och patient i programmet Radiodoktorn

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
97
Tutkimukseni tavoitteena on kuvata kuinka asiantuntija ratkaisee erilaisia lääketieteellisiä ongelmia Radio Vegan ohjelmassa Radiodoktorn. Tavoitteena on selvittää, kuinka lääkäri puhelimessa potilaiden kanssa keskustellessa kerää tietoja heidän vaivoistaan. On mielenkiintoista nähdä miten lääkäri menettelee tilanteissa, joissa hänellä ei ole mahdollisuutta nähdä potilasta tai tehdä tälle ruumiintutkimusta. Olen tutkinut lääkärin diagnoosiprosessia yhdeksässä eri keskustelussa käsiteanalyysin ja terminologisten työkalujen avulla. Tutkimus on tältä osin kvalitatiivinen.

Tutkimus on mielenkiintoinen myös ammattikielen ja popularisoinnin näkökulmasta. Asiantuntijan ja maallikon välisessä keskustelussa kielen on oltava sellaista, jota molemmat osapuolet ymmärtävät. Olen tutkinut keskustelujen vaikeustasoa laskemalla lääketieteellisten sanojen lukumäärän viidessä keskustelussa ja ryhmittelemällä ne neljään kategoriaan: lääketieteellisiin yleissanoihin, ammattisanoihin, erikoistermeihin ja lääkeainesanoihin. Lisäksi olen tutkinut kuinka sanat jakautuvat keskustelijoiden välillä. Ylläesitettyjen tutkimustehtävien lisäksi olen ottanut selvää, millaisia tietokonepohjaisia asiantuntijajärjestelmiä lääketieteen alueella on. Olen käsitellyt tietokoneohjelmien hyviä ja huonoja puolia verrattuna alan todelliseen asiantuntijaan. Inhimillisen vuorovaikutuksen tutkiminen lääkärin ja potilaan välillä voi auttaa ohjelmoijia kehittämään asiantuntijajärjestelmiä tulevaisuudessa. Kielitieteellinen analyysi paljastaa millaiseen johtopäätösten tekoon asiantuntijajärjestelmän tulisi pystyä.

Kysymyksistä tulee hyvin tärkeitä tilanteissa, joissa lääkäri ei voi tehdä potilaalle ruumiintutkimusta. Myös potilaan rooli on merkittävämpi kuin tavallisella vastaanotolla. Lääkäri joutuu usein luottamaan maallikon tekemiin havaintoihin. Tilanteessa on se vaara, että potilas on ymmärtänyt jotain väärin tai ei osaa kuvata tilaansa tarpeeksi tarkasti ja käyttäen oikeanlaisia käsitteitä. Lääkäri joutuu puntaroimaan monia eri vaihtoehtoja, eikä hän aina pysty antamaan varmaa diagnoosia potilaan vaivasta. Usein hän joutuu lähettämään potilaan uudelleen sen lääkärin luo, jossa hän on käynyt aikaisemmin. Radiolääkärin työssä on nähtävissä yhtymäkohta asiantuntijajärjestelmien kanssa. Vaikka lääkäri onkin varmasti luovempi ongelmanratkaisussaan kuin asiantuntijajärjestelmä, voi hänkin usein olla vain tukena ja ensiapuna.
Avainsanat:
kommunikation, läkare-patientsamtal, terminologi, expertsystem
© Tritonia 2014-2019