Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Mäki-Ista, Mia

"Verbi on miesten sanaluokka", vai onko? Verbien tarkastelua kaunokirjallisissa teksteissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Antero Niemikorpi
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Sivumäärä:
105
Kirjailija Tuula-Liina Varis luonnehtii verbiä "miesten sanaluokaksi". Hänen mielestään "naiset ovat puheen ja tunteen tulkkeja, miehet toimivat, tekevät ja johtavat". Kirjailija Hannu Raittila närkästyi Variksen väitteistä ja moitti vastineessaan "yleistämisen olevan naisten verbi". Edellisiin väitteisiin viitaten tämän työn tarkoituksena on tarkastella, millaisia verbejä Raittila ja Varis käyttävät kaunokirjallisissa teksteissä ja voidaanko miehen tai naisen verbienkäyttöön liittää jonkinlaista sukupuolista jakoa. Tutkimusaineistona on Raittilan Canal Grande sekä Variksen Maan päällä paikka yksi on -teoksista poimittu 3000:n sanan rypäsotos, joka sisältää yhteensä 775 verbiä. Työssä hahmotetaan verbien rakenteita, ilmaisevuutta, merkityksiä, kuvailevuutta, johdoksia sekä verbin toiminnan ilmaisemia semanttisia rooleja. Teoksia tarkastellaan myös kokonaisuuksina. Työn pääpaino on semanttisessa tarkastelussa. Tutkimustuloksista ilmenee, että Raittilan ja Variksen verbien määrissä tai niiden käytössä ei esiinny merkittäviä eroja. pienet, usein laadun eri asteeseen liittyvät erot selittyvät kirjailijoiden aihevalinnoista johtuviksi. Näyttää siltä, että Varis on käsittänyt verbin pelkästään konkreettisen tekemisen sanaksi, eikä ole huomioinut sitä seikkaa, että myös olemista, tunne- ja luonnontiloja ilmaistaan verbein.
Avainsanat:
verbit, johdokset, semanttiset roolit, kaunokirjalliset tekstit, maskuliinisuus, feminiinisyys, semanttinen tarkastelu
© Tritonia 2014-2019