Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2005

Norio, Henri

Pääoman tehokkuus Suomessa: Empiirinen vertailu 14 OECD-maan välillä vuonna 2003

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Prof. Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Kansantaloustieteen laitos
Pääaine:
Kansantaloustiede
Sivumäärä:
70
Talouskasvu lisää vaurautta ja luo mahdollisuuden hyvinvoinnille. Talouskasvun luomiseksi yhdistetään tuotannontekijöitä työtä ja pääomaa, jotka pyritään allokoimaan tehokkaalla tavalla. Kasvua vauhdittaa teknologinen kehitys, johon luetaan mukaan kaikki sellainen, joka lisää tuotosta tuhlaamatta resursseja. Neoklassisen kasvuteorian mukaan kestävä pitkän aikavälin kasvu syntyy tuottavuuden ja työvoiman kasvun perusteella. Globaalissa markkinataloudessa kestävä talousjärjestelmä voi perustua vain pääoman käytön tehostamiselle, koska kansantalouden tuleva elintaso on sitä suurempi, mitä tehokkaammin pääomaa osataan käyttää.

Tutkielmassa vertaillaan empiirisesti pääoman tehokkuutta neljäntoista OECD-maan kesken vuonna 1990 ja 2003. Tehokkuus lasketaan pääoman ja tuotoksen yhdistelmästä. Vertailu on tehty Data envelopment –menetelmällä, jossa tehokkaimman pääoman ja tuotoksen yhdistelmän muodostava valtio saa tehokkuusluvuksi 100 %. Tämä valtio muodostaa tehokkaimman tiedossa olevan tuotantofunktion, jolloin muita maita verrataan tähän tehokkaimpaan yhdistelmään.

Tehokkaimman pääoman ja tuotoksen yhdistelmän vuonna 2003 muodosti Yhdysvallat. Tutkimustulosten perusteella Suomi on parantanut tehokkuuttaan tutkittavien maiden kesken kolmanneksi eniten. Tehokkuutta voisi kuitenkin parantaa vielä 47 %, jotta saavutettaisiin tehokkain mahdollinen pääoman ja tuotannon yhdistelmä.
Avainsanat:
Talouskasvu, pääoma, tehokkuus, tuottavuus, DEA-menetelmä.
© Tritonia 2014-2019