Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Lehtimäki, Mika

Tekoäly tietokonepeleissä. Tapaus: shakki

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
51
Tutkimuskohteena on tekoäly tietokonepeleissä. Tavoitteena on selvittää, kuinka tietokoneella toteutetaan monimutkaisiakin päättelytehtäviä. Työ rajataan käsittämään perinteiset lautapelit ja niistä tarkemmin tutkitaan shakkipeliä. Työhön kuuluu myös toteuttaa shakkipeli jollakin ohjelmointikielellä.

Työssä perehdytään tekoälyn teoriaan, sen määritelmiin ja ongelmiin, joita tekoälyä käyttävät ohjelmat ratkovat. Lisäksi tutustutaan shakkipelissä esiin tuleviin ongelmiin ja niiden ratkaisutapoihin.

Shakki on tietokoneelle hyvin vaativa peli. Monien erilaisten nappuloiden ja mahdollisten siirtojen suuren lukumäärän takia ohjelma joutuu käsittelemään suuria määriä tietoja. Tämän vuoksi algoritmien tehokkuus ja tietorakenteiden suunnittelu asettaa erityisiä vaatimuksia. Sopivilla menetelmillä saadaan tutkittavaa siirtoavaruutta pienennettyä murto-osaan alkuperäisestä. Ohjelmointikielenä tulkkaavat kielet, kuten Java, eivät ole parhaita mahdollisia.
Avainsanat:
Tekoäly, shakki, algoritmi, Java
© Tritonia 2014-2019