Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Lindholm, Reino

Tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet ja sen käytön aiheuttamat ongelmat virtuaaliopettajalle ja -opiskelijalle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
90
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Vaasan Ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia toteuttaa Opetusministeriön asettamien valtakunnallisten tavoitteiden mukaista verkko-opetusta. Tutkimuksen piiriin kuuluu opetushenkilöstön yleinen atk-osaamisen tason nostaminen vaatimuksia vastaavalle tasolle sekä virtuaalisen kurssituotannon aloittaminen ja virtuaalisen opetuksen toteuttaminen pitkällä aikavälillä.

Tutkimukseen kuuluu teoreettinen tutkimus täydennettynä empiirisellä tutkimuksella virtuaalisen opetuksen vaatimasta tietoteknisten taitojen koulutusvalmiudesta ja -halukkuudesta Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen mukaan tietotekniset valmiudet ovat varsin hyvät, mutta lisää koulutusta tarvitaan verkko-opetuksen erityisohjelmien käytössä.

Tässä tutkimuksessa olen myöskin kuvannut virtuaalista oppimisympäristöä ja yhtä virtuaaliopetusmenetelmin toteutettua kurssia. Empiirinen tutkimus koskee myös osaltaan ohjelmoinnin opetusta Vaasan ammattikorkeakoulussa. Casena tutkimuksessa on yhden ohjelmointikurssin opettamista verkkotuettuna. Kokemusten perusteella voidaan todeta, että verkko oppimisympäristönä sopii paitsi teoreettisilla kursseilla, myös ohjattua työskentelyä vaativilla kursseilla käytettäväksi. Virtuaalinen opetus voidaan toteuttaa käyttämällä verkkoa osittain hyväksi opetuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa oppimateriaalin jakoa verkon välityksellä, Internetistä löytyvän oppiaineiston hyödyntämistä, tehtävänjakoa ja tehtävien palauttamista digitaalisella viestintä-välineellä.
Avainsanat:
virtuaaliopetus, verkko-opetus, tutor-opettaja
© Tritonia 2014-2019