Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Katajamäki, Tarja

Parhaiten sopiva laajakaistayhteys haja-asutusalueelle. Erityistarkastelussa Tiistenjoen talousalue

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Sivumäärä:
109
Tässä tutkimuksessa selvitetään, mikä laajakaistayhteys sopii parhaiten toteutettavaksi haja-asutusalueella. Tapaustutkimuksena on Tiistenjoen talousalue Lapualla. Tutkimuksessa luodaan yleiskatsaus erilaisiin laajakaistatekniikoihin ja eri tahojen laajakaistastrategioihin. Lisäksi kartoitetaan laajakaistayhteyksien nykytilaa haja-asutusalueella ja selvitetään laajakaistayhteyksien tuomia mahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaan valokuitukylät ovat tarkastelun alaisena ja tilannetta kartoitetaan myös muualla Suomessa. Tiistenjoen talousalueen asukkaiden Internetin käyttötottumuksia ja tulevaisuuden toiveita tutkitaan myös.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että erilaisista laajakaistayhteyksistä valokuitu sopii parhaiten haja-asutusalueen laajakaistayhteydeksi. Valokuitu on tämänhetkisistä verkkoratkaisuista on pitkäikäisin ja laajennettavin. Nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien ansiosta valokutu auttaa osaltaan pitämään haja-asutusalueet asuttuina ja kilpailukykyisinä.
Avainsanat:
LAAJAKAISTAYHTEYDET, VALOKUITU, HAJA-ASUTUSALUE
© Tritonia 2014-2019