Vaasan yliopiston opinnäytteet

Lisätietoja
Lisätietoja

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö


2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Anttila, Frans

Due Diligence ja kauppahinnasta sopiminen

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Arkko, Ella

Stock market reaction to CSR and CSI news

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Chugani, Nisheta

Price Volatility in Crude Oil and its Impact on Indian Stock Market

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

El Fellah, Hakim

Executive Compensation, CPS and Firm Performance

2019 09.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Happonen, Miikka Juhani

Huutokaupat julkisen sektorin työkaluina

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Hyrsky, Ola

Basel III -sääntelyn vaikutus suomalaispankkien toimintaan

2019 10.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Jalonen, Outi

Sananvapaus kaupallisessa viestinnässä

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Keisa, Beeda

Product Development Project Portfolio Prioritization

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kelkka, Laura Katrina

Kiirekausi ja sen vaikutus tilintarkastajan vaihtamiseen

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kettula, Jussi

Konkurssin ennakointi k:n lähimmän naapurin menetelmällä

2019 07.02.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kivelä, Emilia

Tilintarkastustoimiston kasvun vaikutus tilintarkastuksen laatuun

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Koskela, Klaus

Sähköisten palvelujen arvonlisäverotus kansainvälisessä kaupassa

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Koskinen, Marica

Market Timing Ability of Hedge Funds

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kynnäs, Lauri

The Relationship Between Crude Oil Price and World Sector Indices

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Lappi, Linnea

Yrityksen tietotekninen kehitys tilintarkastajan näkökulmasta

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Lindeman, Tuomas

CEO Characteristics and Firm Performance

2019 09.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Masud, Md Abdulla Heal

The impact of oil price on the emerging stock markets

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Mäkelä, Waltteri

Measuring group level customer profitability: A case study

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Mäki, Tero

Herding Behavior and Market Overreaction in Chinese Stock Market

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Nummela, Markus

Benefits of Volatility Spread Trading on QQQ

2019 07.02.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Nurmi, Markus

PRICING DAX INDEX WARRANTS WITH THE BLACK-SCHOLES MODEL

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Ojala, Ville

PSD2-direktiivin vaikutukset pankkien liiketoimintaan ja strategiaan

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Paananen, Tomi

Betting Against Beta - Case OMX Helsinki

2019 13.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Pajuoja, Joose

IPO Holding Period Performance

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Pakkanen, Joonas

Market Timing in Nordic Countries Using the Yield Spread

2019 12.03.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Pany, Christian

Social norms in the corporate debt market: European Evidence

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Rosenberg, Henri

Abnormal Long-Term Returns For The European Acquirers

2019 09.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Sahi, Noora

Ulkoistamisen vaikutus pörssiyrityksen taloudelliseen suorituskykyyn

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Sarkkinen, Jesse

EMUN VAIKUTUKSET TALOUSKASVUUN

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Sihto, Marika

Myyntipetokset - Internetin kauppasivustoilla tapahtuvat petokset

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Sipari, Veera

Effect of the 2008−2009 Financial Crisis on Firm Capital Structure

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Skyttä, Saara

Sopimussuhteen ohjaaminen pääsopimusta edeltävillä dokumenteilla

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Suvanto, Stella

The Performance of Sustainable Exchange-Traded Funds

2019 03.06.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Tšili, Lauri

Automata Engine for Generating Investment Strategies

2019 12.03.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Tynjälä, Tomi

Käyttöpääoman hallinnan vaikutus yrityksen kannattavuuteen

2019 12.03.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Vanhatalo, Vili

Yrityskaupan vaikutus ostavan yrityksen kannattavuuteen

2019 08.05.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Virtakangas, Tiina

Strategiakartan ja tuloskortin suunnittelu yliopistolle

2018 17.08.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Annola, Päivi

Perustulon taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Suomessa

2018 13.06.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Anttila, Maarit

Perintö- ja lahjaveron merkitys Suomen verojärjestelmässä

2018 22.03.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Halmetoja, Marko

Suomen ja Ruotsin kehityspolitiikka ja kehitysavun toimivuus

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Helin, Eppu

Vapaaehtoinen tilintarkastus - Kysyntään vaikuttavat tekijät

2018 17.08.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Huhta-Halkola, Topi

Combining Value and Momentum: Nordic Evidence

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Immonen, Mikko

Jääkiekkoilijan tapaturmaturvajärjestelmä

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Ingalsuo, Jouni

Teollisuuden energiaverotus Suomessa: Aineellinen oikeus

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kaivola, Karoliina Miia Helena

Market Reaction to Sustainability Index Updates

2018 13.06.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kankaanpää, Merja

Yhtiöittäminen ja asiakirjojen julkisuus

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Karjalainen, Tuomas

A combination of active buy-write strategies

2018 21.02.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kaulio, Keijo

Startup-yritysten konkurssin ennakointi Suomessa

2018 21.11.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kilkku, Erkka

Mutual Fund Management Outsourcing and Mutual Fund Performance

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Klinge, Johanna

The Impact of Credit Rating Changes on CDS Spreads

2018 13.06.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kolu, Arttu

NAV-ALENNUS LISTATUISSA EUROOPPALAISISSA KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖISSÄ

2018 11.01.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Korhonen, Nora

Henkilökohtainen budjetointi Suomen vanhus- ja vammaispalveluissa

2018 22.03.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Koski, Mikko

Virhevastuun hallinta irtaimen kaupassa

2018 22.03.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kovanen, Otto

Pääomarakenteisiin vaikuttavat tekijät perheyrityksissä

2018 18.04.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kuhalampi, Karri

Finanssikriisin vaikutukset Italian ja Ranskan pankkisektoreihin

2018 22.10.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Kurhela, Annika

Asiakasyrityksen toimialan vaikutus tilintarkastuspalkkioihin

2018 19.09.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Laiho, Lassi

Johdon ohjausjärjestelmän vaikutus organisaation suorituskykyyn

2018 14.12.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Laikko, Jussi

Omien osakkeiden hankinta Pohjoismaissa vuosina 2007-2016

2018 21.11.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Lappi, Joona-Pekka

SUOMI-OSAKERAHASTOJEN MENESTYS 2005-2016

2018 21.11.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Liimatainen, Lassi

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUS

2018 13.06.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Luoma, Petri

Menestyvä johtajuus

2018 21.11.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Mahla, Jaana

Itsekriminointisuoja verotusmenettelyssä

2018 21.02.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Marttila, Lauri

Osingon muutoksen vaikutus osakkeen tuottoon

2018 07.02.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Päällysaho, Elias

Projektin läpimenoajan vaikutus kannattavuuteen yrityksessä X

2018 21.11.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Raade, Kari

RISK-MANAGED INDUSTRY MOMENTUM FOR THE STOXX EUROPE 600 INDEX (SXXP)

2018 13.06.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Rahikkala, Mikko

Do successful CEOs gain more post-tenure outside directorships?

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Repo, Julius

Yhteiskuntavastuun yhteys yrityksen kannattavuuteen

2018 21.02.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Rinta-Lusa, Laura

Rotaation vaikutus tilintarkastuksen laatuun

2018 19.09.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Rintanen, Marko

Sosiaalinen pääoma ja taloudellinen kehitys

2018 12.12.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Ronkainen, Joona

LINKAGES BETWEEN STOCK AND COMMODITY MARKETS: EVIDENCE FROM RUSSIA

2018 19.09.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Ruskola, Kasper

Tilintarkastajan vaihtumisen vaikutus tilintarkastuksen laatuun

2018 13.06.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Rytkönen, Kalle

Beta-kertoimen stabiilisuus pohjoismaisilla osakemarkkinoilla

2018 19.09.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Salmela, Saara

Omistusrakenteen vaikutus yrityksen arvoon

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Salminen, Veera

Toimitusehdot ja vaihto-omaisuuden siirtyminen

2018 17.08.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Savio, Laura

The Impact of Western Economic Sanctions on the Russian Banking Sector

2018 07.02.2019
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Soininen, Risto

IMPACTS OF OIL PRICES ON STOCK MARKET INDEXES: NORDIC EVIDENCE

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Suuronen, Sampo

Chinese American Depositary Receipts: The Valuation Conundrum

2018 18.04.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Tervo, Jaakko

POSITIIVISEN LUOTTOTIETOREKISTERIN EDUT

2018 22.10.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Tolppanen, Roosa

THE MARKET REACTION ON NORDIC COUNTRIES’ STOCK

2018 22.10.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Tynkkynen, Riku

Suomen alueelliset tuloerot - mistä erot johtuvat?

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Tyysteri, Elli

Julkinen velka, kestävyysvaje ja talouskasvu

2018 22.05.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Vesivalo, Heidi

Luovan tuhon rooli toimialoittaisessa tuottavuuskehityksessä

2018 17.08.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Vladimirova, Ekaterina

Volatility spillover effects: Evidence from emerging markets

2018 13.06.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Vo, Hanh

Volatility and return relationship – a case of Nordic stock market

2018 22.10.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Vuorinen, Paula

Naisten hallitusjäsenyyden vaikutus yrityksen suorituskykyyn

2017 21.02.2018
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Järvinen, Camilla

Good CEO – Female CEO?
© Tritonia 2014-2019