Vaasan yliopiston opinnäytteet

Lisätietoja
Lisätietoja

2016


2016 17.06.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Aarnio, Päivi

MASH-UP JA TEKIJÄNOIKEUDET TIETOYHTEISKUNNASSA

2016 31.05.2016
Filosofinen tiedekunta

Alestalo, Heidi

Opiskelijamuuttajien sitoutuminen Vaasaan

2016 12.01.2016
Filosofinen tiedekunta

Blomqvist, Outi

Osastonhoitajan työhyvinvointi

2016 01.06.2016
Filosofinen tiedekunta

Chow, Eric

Crowd Culture & Community Interaction on Twitch.tv

2016 28.01.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Forsius, Niklas

Harmaa talous & korruptio Suomessa

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Hakola, Marjo

Joukkorahoitus ja siihen liittyvä lainsäädäntö

2016 16.05.2016
Teknillinen tiedekunta

Harju, Marcus

Tilausmuutosten kustannukset ja hinnoittelu

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Harmsen, Willem

Servitization: Synthesis and Direction Forward

2016 17.06.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Heikkilä, Tony

Avainhenkilöiden sitouttaminen yritysfuusiossa

2016 11.08.2016
Filosofinen tiedekunta

Heinonen, Susanna

PALVELUMUOTOILU KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Hemminki, Aila

Esimies ilmapiirin rakentajana

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Hietaharju, Henry

Pankkien stressitestit osana sääntelyä

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Husu, Jarkko

Sopimuksen purkaminen asunto-osakkeiden kaupassa

2016 20.05.2016
Teknillinen tiedekunta

Hyvönen, Arttu

Pienten oikosulkumoottoreiden laakerivirrat

2016 16.12.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kalema, Katri

Osaamisen johtamisen muotoja PK-yrityksissä

2016 04.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kalluinen, Janne

USA:n subprime-asuntokuplan tunnuspiirteet

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Karvonen, Juuso

Pelaaminen monivaiheisena elämyskokemuksena

2016 29.04.2016
Teknillinen tiedekunta

Kentta, Tertta

JUURISYYANALYYSI LAATUONGELMIEN RATKAISUUN

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kerttula, Tytti

Yritysten valintakriteerit yhteistyöblogien valinnassa

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ketonen, Tuomas

Perinteisen budjetoinnin yleisyys, arvo ja kritiikki

2016 27.10.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kiuru, Robert

Myynnin palkitsemisen vaikutukset

2016 19.08.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koivumäki, Teemu

Sähköisen kaupankäynnin verotus Euroopan unionissa

2016 19.08.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kurki, Santeri

How does family ownership affect firm's performance?

2016 26.05.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Känsälä, Juho

Expatriate Families as Expat Performance Facilitators

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lamminen, Anni

Persoonallisuus konfliktitilanteen kohtaamisessa

2016 19.04.2016
Teknillinen tiedekunta

Lehto, Jarkko

TIETOVARASTOINTI JA BUSINESS INTELLIGENCE

2016 17.06.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lepistö, Kaisu

Sijoitusvakuutukset verosuunnittelussa

2016 26.05.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lilja, Sanna

Kuluttajaluottosopimusten riskienhallinta

2016 28.10.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lindholm, Mari

Lähiesimiehen vastuu työsuojelussa

2016 04.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lindström, Joni

Vertaileva tutkimus konkurssin ennustamismenetelmistä

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Luoma, Riikka

Markkinoinnin automaatio yrityksen kilpailukeinona

2016 25.02.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Malmi, Markus

Market-timing strategies using bond-equity yield ratio

2016 29.03.2016
Teknillinen tiedekunta

Marjava, Ilkka

Supplier related investment management process

2016 05.04.2016
Filosofinen tiedekunta

Myllyniemi, Eetu

Lunastus: osa kunnan maapolitiikkaa

2016 19.08.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Mäenpää, Juho

How group fitness instructor strategize

2016 21.11.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Mäkinen, Mari

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaus

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Mäkinen, Ulla

Osaamisen kehittämisen tukeminen case-yrityksessä

2016 26.05.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Mäntymetsä, Mira

GRI-raportoinnin vaikutus yrityksen markkina-arvoon

2016 19.08.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Neva, Laura

Tavoitteen asetanta osana suorituksen johtamista

2016 17.06.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nevala, Jutta

Luksustuotteiden secondhand-kuluttamisen motiivit

2016 22.09.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nguyen, Duc Minh

Fama- French Five-factor model: Evidence from Viet Nam

2016 19.08.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nieminen, Teppo

APPLICATION OF VALUE-BASED PRICING IN INDUSTRIAL SECTOR

2016 25.01.2017
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ollila, Ilkka

TAVARAMERKIT JA VÄIJYTYSMARKKINOINTI - FIFA vs. Kulula

2016 19.08.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ovaska, Ida

Menestyksekäs sukupolvenvaihdos perheyrityksessä

2016 27.10.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Paatsalo, Mia

HR:n roolit irtisanomisprosesseissa

2016 25.02.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Pakkala, Tommi

Ryhmäperusteinen palkitseminen teollisuusyrityksissä

2016 26.05.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Pasila, Topi

THE IMPACT OF POWERFUL CEOS ON CORPORATE FINANCIAL

2016 23.05.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Peltokangas, Tytti

Asiakasarvoa luova HRM pk-yrityksissä

2016 22.09.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Peräsalo, Jussi

Tiimit ja kommunikointi

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Pinto, Rovan

Impact of Flash Crashes on Market Structure

2016 20.05.2016
Teknillinen tiedekunta

Rautio, Niko

Tornion Voima Oy:n energia-analyysi

2016 22.09.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ronkainen, Kati

Mentoroinnin tuloksellisuuden varmistaminen

2016 21.11.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Saaristo, Emilia

Markkinoinnin automaatio liidien hallinnan työkaluna

2016 16.12.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Sahala, Olli

Ruoan verkkokauppa Suomessa vuonna 2025

2016 14.03.2016
Teknillinen tiedekunta

Savolainen, Ville

ENERGIAHALLINNNAN VAATIMUKSET –HKSCAN OY

2016 23.05.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Sihto, Ville

Henkilöstöjohtaminen yritysverkostoissa

2016 25.02.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Sipilä, Atte

Vastuullisen yritysidentiteetin avulla erilaistuminen

2016 06.05.2016
Teknillinen tiedekunta

Siponen, Petteri

Test Automation via Graphical User Interface

2016 26.05.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Suojanen, Otto

Markkinaehtoinen siirtohinnoittelu Case Gasum

2016 19.08.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Suomela, Tarja

Muutosjohtaminen kunta-alalla henkilöstön kokemana

2016 16.12.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tanhua, Heidi

Osuuspankin hallinto muuttuvassa toimintaympäristössä

2016 28.01.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Taure, Virpi

Julkiset hankinnat terveydenhuollon kaupassa

2016 28.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tikkanen, Asta

Yritysoikeuden näkökulma sukupolvenvaihdokseen

2016 22.09.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Toivonen, Jaakko

Market Timing with Stock-Bond Correlation

2016 25.02.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Torkki, Otso

SUOMEN ASUNTOMARKKINOIDEN HINNANMUODOSTUS

2016 04.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tuokko, Eero

HEDGE FUND INDEX PERFORMANCE AND RETURN CHARACTERISTICS

2016 29.03.2016
Teknillinen tiedekunta

Töyli, Johannes

Pilvipalveluiden tietoturva PK-yrityksissä

2016 27.10.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Vainionpää, Minna

Mielekkyyden kokemus vuokratyössä

2016 25.02.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Vaismaa, Timo

Yrityssaneerauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät

2016 04.04.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Viitanen, Anni

Persoonallisuuden vaikutus uraan
© Tritonia 2014-2019