Vaasan yliopiston opinnäytteet

Lisätietoja
Lisätietoja

2015


2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ágai, Noémi

Factors affecting expatriate performance

2015 26.11.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Alasalmi, Maija

Muutoksen vauhdittaminen oppimisen avulla

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Alitalo, Lauri

LYHYEN POSITION INFORMATIIVISUUS OSAKEMARKKINOILLA

2015 17.09.2015
Teknillinen tiedekunta

Antintupa, Jarkko

Käyttäjien seuranta Internetissä

2015 28.04.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Dalkvist, Tarja

PK-yritykset henkilöstöjohtamisen kontekstina

2015 26.03.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Eloniemi, Mari

Uusiin haasteisiin sisäisten työmarkkinoiden avulla

2015 02.06.2015
Filosofinen tiedekunta

Engsbo, Hannele

Hankintamenettelyn keskeyttäminen

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Facon, Florent

Launching a Successful Music Festival

2015 29.12.2015
Teknillinen tiedekunta

Giri, Bikash

COMMUNICATION IN SMART GRIDS USING LTE

2015 28.04.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Halen, Juha

Rakennemuutos ja aineettomat sekä kiinteät investoinnit

2015 26.11.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

He, Ying

CSR professionalization in Germany

2015 12.06.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Heinäjoki, Mari

Hyvä pankkitapa pankin johdon päätöksenteossa

2015 28.01.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Heiskanen, Timo

Paikkabrändäyksen Kehittäminen - Case Lappi

2015 28.04.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Honkanen, Joonas

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos ja verohuojennukset

2015 23.09.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Hurri, Tuomas

Ajoitusteoria ja pääomarakenne

2015 01.12.2015
Filosofinen tiedekunta

Iso-Oja, Marjukka

Postilaatikon paikka

2015 26.11.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Johansson, Heidi

Tehokas verkkoperehdytys

2015 26.03.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kantee, Jaana

Leikkausosaston tuotannollinen tehokkuus

2015 12.06.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Katajamäki, Maria

Osapuolten käyttäytymisen vaikutus sopimukseen

2015 28.10.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kellosaari, Laura

Tilitoimiston sopimussuhteiden hallinta

2015 15.12.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Keski-Marttunen, Mikael

The Relationship of VIX and Hedge Fund Returns

2015 09.03.2015
Teknillinen tiedekunta

Ketonen, Mikko

LEAN-toimintatavan kehitys tuotantoprosessissa

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kiiski, Taru

Puu kaatuu! Puun myyntivoiton verotuksesta

2015 01.06.2015
Teknillinen tiedekunta

Knaapila, Ville-Pekka

Kannattava ja kannustava palkitseminen

2015 23.09.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koistinen, Miikkael

Knowledge sharing in the context of mentoring

2015 28.04.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koivukangas, Tomi

Julkinen velkaantuminen ja talouskasvu

2015 09.09.2015
Teknillinen tiedekunta

Koivumäki, Edward

Alarm based root cause diagnostics

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Korhonen, Maija

Kulttuuriälyn yhteys MBTI-persoonallisuustyyppeihin

2015 28.01.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koskimies, Tamara

Esimiestyöllä työkykyä ja työhyvinvointia

2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kosonen, Raili

Mikä tekee franchisingyrittäjästä kasvuyrittäjän?

2015 03.03.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kuusisto, Hannu

Sijoitustoiminnan osakeyhtiöittäminen

2015 16.12.2016
Teknillinen tiedekunta

Lakkonen, Jukka

3D-tulostaminen

2015 12.06.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Latomaa, Tanja

Persoonallisuustyyppi ja johtajuusodotukset

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lehtinen, Noora

Osakeyhtiön varojen jakaminen ja verotus

2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lindström, Valtteri

Suomalaisen yhtiön siirtohinnoittelu Kiinassa

2015 27.10.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lounamaa, Tuomas

Digitaalinen ostoprosessimalli

2015 27.10.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Muhebullah, Wasima

Perintälain muutosten vaikutukset

2015 26.03.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nguyen, Kim

Online Review Management in Hotel Industry

2015 03.11.2015
Filosofinen tiedekunta

Niemelä, Tua

Dialoginen vertaistuki lähijohtajuudessa

2015 15.12.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nieminen, Ulla-Mari

Proteiinin merkityksellistyminen kuluttajille

2015 01.06.2015
Teknillinen tiedekunta

Nurmi, Otto

FPGA-tekniikan opetuksen kehittäminen

2015 28.04.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nyholm, Juuli

Perheen vaikutus ekspatriaatin sopeutumiseen kohdemaassa

2015 01.12.2015
Filosofinen tiedekunta

Nyman, Charlotte

Death in The Saga of Darren Shan

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Oravainen, Paula

Kuluttajansuoja verkkokaupassa

2015 06.05.2015
Filosofinen tiedekunta

Paltseva, Maria

The role of students in higher education

2015 03.03.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Parkkonen, Sanna

HANKINTALAKI – ELINTARVIKKEIDEN HANKINTAPROSESSI

2015 28.09.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Peiponen, Maija

Johdon omistuksen vaikutus yrityksen suorituskykyyn

2015 28.10.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Pihlajaniemi, Anita

Liikkeen luovutus ja työsuhdeturva

2015 30.01.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Poikonen, Sari Marianne

Building Successful Mobile Services

2015 30.01.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Pälli, Iina

Palveluiden tuotteistaminen

2015 21.05.2015
Teknillinen tiedekunta

Ranta, Eero

PRODUCT COSTING IN THE SALES CONFIGURATOR

2015 27.10.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Riikonen, Aleksi

Osakeyhtiön osakkaan osinkojen verotus

2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Rintamäki, Tapani

Onnistunut strategiaprosessi

2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Saikkonen, Tuomas

Huumori viraalissa videomainonnassa

2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Salmela, Anu

Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Salonen, Sampo

Markkinointikeinot taantumassa

2015 03.03.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Saukko, Juhani

TALOPAKETTIEN KULUTTAJAMARKKINOINNIN SÄÄNTELY

2015 28.01.2016
Kauppatieteellinen tiedekunta

Skonbäck, Markku Juhani

Maatilojen kilpailuedun lähteet

2015 08.09.2015
Filosofinen tiedekunta

Ström, Yvonne

Kuvajournalismin laadun kriteerit

2015 23.09.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Sukuvaara, Sofia

The relationship between personality and motivation

2015 12.06.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Talvitie, Petri

Mitä tiedämme tapayrittäjyydestä?

2015 23.09.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Thilman, Riku

Kunnan sijoitusvarallisuus ja sen menestyksekäs hallinta

2015 26.11.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Toivanen, Hanna-Mari

Luonnonkosmetiikan merkitykset

2015 26.11.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Toljander, Teemu

THE POST M&A OPERATING PERFORMANCE OF NORDIC ACQUIRERS

2015 26.11.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tuohimaa, Noora

Verkko-ostosten riskit kuluttajalle

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tuominen, Jesse

The Effect of Leverage on Firm Growth

2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tuominen, Olli-Pekka

Harmaan talouden torjuntakeinot rakennusalalla

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tuores, Micaela

Julkinen hankintakilpailu sosiaali- ja terveysalalla

2015 15.12.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Turnbull-Smith, Ben

Maahanmuuton työmarkkinavaikutukset Euroopassa

2015 08.09.2015
Filosofinen tiedekunta

Vinkka, Aulis

Maatalouden ympäristösääntely

2015 23.09.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Vuorinen, Teemu

Yhteisöverotuksen vaikutus talouskasvuun OECD maissa

2015 25.08.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Yli-Hukkala, Satu

Osuuskunnan ja sen jäsenen verotus

2015 27.05.2015
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ylä-Viteli, Katja

Leadership in Fast Track Project Management

2015 10.08.2015
Teknillinen tiedekunta

Yrjänä, Martti

Alihankintahintamallin valinta
© Tritonia 2014-2019