Vaasan yliopiston opinnäytteet

Lisätietoja
Lisätietoja

2013


2013 24.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Aalto, Riina

Yrityksen koon vaikutus konkurssin ennustamisessa

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Alakoski, Hannu

The Effect of Strategy Practices on Conflicts

2013 18.01.2013
Teknillinen tiedekunta

Alanappa, Tomi

Immateriaalioikeudet ohjelmistoyrityksissä

2013 18.06.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Alanko, Mikko

Yhdistysten verokohtelu

2013 22.05.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Aloo, Christopher Owira Okeyo

Management and Organization

2013 25.03.2013
Teknillinen tiedekunta

Anttila, Riiamari

Ostotoiminnan semanttinen ontologia

2013 19.02.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Elg, Emilia

Tulosvaroituksen vaikutus osakkeen tuottoon

2013 20.03.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

González Correia, Mariana

Dynamic linkages between EU bond markets

2013 10.06.2013
Teknillinen tiedekunta

Haq, Hafiz

Cloud Computing

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Isotalo, Inka

Successful Leadership in VIrtual Teams

2013 24.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Järvenpää, Santeri

Value enhancements of momentum strategies

2013 24.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kaipola, Aleksi

KORKO KONSERNIN SISÄISESSÄ RAHOITUKSESSA

2013 18.06.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kananoja, Visa

Konsernin verosuunnittelu

2013 19.02.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kareinen, Jani

Avaintietoesite ja asymmetrinen informaatio

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Karjalainen, Eeva

Arvon kokeminen vaatealan verkkokaupassa

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Karjalainen, Sari

Valmentavan esimiestyön mahdollistaminen

2013 18.06.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Katajainen, Emil

Finance-Growth Nexus and Convergence

2013 16.08.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kekkonen, Juuso

Erokorvaus osana toimitusjohtajasopimusta

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koistinen, Lauri

Yhteiskuntavastuuraporttien ulkoinen varmentaminen

2013 25.10.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koponen, Henri

Osakeyhtiön ja osakkaan väliset luovutukset

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Korkea-aho, Aleksi

Henkilöstön motivointi organisaatiomuutoksessa

2013 25.10.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koskiahde, Anu

Sisäisen tarkastuksen vaikutus tilintarkastukseen

2013 22.05.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kosola, Eero

Viennin rakennemuutos kohti palveluita osassa OECD-maita

2013 25.10.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Koukkunen, Mari

Osaamisen kehittämisen keinot

2013 28.10.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kuivalainen, Mikael

Benefits and challenges of virtual teams

2013 24.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kujala, Ulla

Muotoilijan immateriaaliset suojakeinot

2013 10.06.2013
Teknillinen tiedekunta

Kukkola, Antti

Syväjohtaminen muutosjohtamisen työkaluna

2013 01.11.2013
Teknillinen tiedekunta

Laatikainen, Kristiina

Scrum in the company X

2013 08.05.2014
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lehtonen, Salla

Luottamus virtuaalitiimin johtamishaasteena

2013 17.12.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lienkova, Tetiana

Consumer-Based Brand Equity in Aftermarket

2013 18.06.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Littunen, Antti

Passiivisuuden vaikutus viivästysvastuuseen

2013 22.05.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Lounatvuori, Minna

Seinäjoen kaupungin johtajien työhyvinvointi

2013 26.09.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Marttila, Terhi

Verotarkastus, talous- ja verorikokset

2013 25.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Mattila, Marianne

Kiinteän toimipaikan tuloverotus

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Moilanen, Katja-Jelena

Nuoret ja vakuuttaminen - turvaa taloudellisesti

2013 25.10.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Moshnikova, Maria

Knowledge management in Open Source

2013 20.06.2013
Teknillinen tiedekunta

Mukhtar, Syed Danish

Telecommunication Engineering

2013 26.09.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Mustalampi, Eeva

Metsätalouden sukupolvenvaihdos ja verotus

2013 13.08.2013
Filosofinen tiedekunta

Mustonen, Emilia

Virkasuhteesta työsuhteeseen?

2013 19.02.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Myllymäki, Markus

Asuntohintojen muodostuminen paikallisesti

2013 07.10.2013
Teknillinen tiedekunta

Mäenpää, Arto

Information Security for BYOD in ABB

2013 20.03.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Mäntykoski, Jenni

Asunto- ja kiinteistökaupan ongelmat

2013 20.08.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nippala, Eeva

Sopimuskumppani ja sopimuksen osapuoliasetelma

2013 24.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Niskanen, Mika

Real Time Bidding verkkomainonnan tehostamiskeinona

2013 28.05.2014
Teknillinen tiedekunta

Norja, Lauri

Tuulivoimarakentamisen logistiikka

2013 25.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nyblom, Samuli

Pörssiyhtiön jatkuva tiedonantovelvollisuus

2013 05.11.2013
Filosofinen tiedekunta

Nygård, Mika

Poliisimiehen oikeusturva laillisuusvalvonnassa

2013 04.11.2013
Teknillinen tiedekunta

Paavola, Niko

Measuring Performance in Service Business

2013 28.10.2013
Teknillinen tiedekunta

Paavola, Niko

Measuring Performance in Service Business

2013 20.06.2013
Teknillinen tiedekunta

Peltokorpi, Joonas Mikael

Rakentamisprojektin tuotteistaminen

2013 10.06.2013
Teknillinen tiedekunta

Pouya, Shaheen

Using Virtual Communication in Projects

2013 24.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Pärkkä, Kaj

Strategy Process Procedures

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Raatikainen, Miikka

Ristikkäiskauppa EU-maiden välillä

2013 24.04.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Rotola-Pukkila, Tea

Ostotarjousmenettely asuntokaupassa

2013 25.10.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Salavirta, Eeva

Indeksiosuusrahastojen suorituskyky Pohjoismaissa

2013 04.06.2013
Filosofinen tiedekunta

Salonen, Sallamari

Suomen saamat sananvapaustuomiot

2013 05.06.2013
Filosofinen tiedekunta

Sissala, Tanja

Suomi-kuva ulkomaalaisten matkablogeissa

2013 27.03.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Sojakka, Laura

Asiakaskannattavuus asiakkuuden johtamisperusteena

2013 26.09.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Suominen, Matias

Perintöverosuunnittelu

2013 11.04.2013
Teknillinen tiedekunta

Söderbacka, Christian

The GOOSE Protocol

2013 10.09.2013
Teknillinen tiedekunta

Takala, Ari

AMBIENT NETWORKS -VISIO JA -LIIKETOIMINTASUHTEET

2013 18.06.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Takalainen, Laura

Tapahtumamarkkinoinnin käyttökelpoisuuden arviointi

2013 23.04.2013
Teknillinen tiedekunta

Tervo, Jommi

Kaasueristeisen sähköaseman ylijännitesuojaus

2013 17.12.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tiainen, Panu

Regulating the Systemic Risk

2013 18.06.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tuomela, Petri

Mahdoton sukupolvenvaihdos -otteita päiväkirjasta

2013 16.08.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Työläjärvi, Mirva

Kauppakeskusten aukiolosääntely

2013 18.06.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Vaahtoniemi, Saara

Talouskasvu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

2013 22.05.2013
Teknillinen tiedekunta

Vainioranta, Ville

An Adaptive Differential Algorithm

2013 22.05.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Villa, Anna

Yritysvastuun yhteys yrityksen markkina-arvoon

2013 01.11.2013
Teknillinen tiedekunta

Yang, Qian

APPLIED CRYPTOGRAPHY IN EMBEDDED SYSTEMS

2013 21.11.2013
Kauppatieteellinen tiedekunta

Yli-Hynnilä, Tiina

Mentorointi - mahdollisuus opiskelijalle
© Tritonia 2014-2019