Vaasan yliopiston opinnäytteet

Lisätietoja
Lisätietoja

2003


2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Arkela, Jussi

Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ehrlund, Janne

Konsernin verosuunnittelu

2003
Hallintotieteiden tiedekunta

Emaus, Riitta

Oikeusturva ja perusteluvelvollisuus

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Heino, Jani

Irtisanomisen vaikutus osaketuottoihin

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Hietala, Heta

Yritystunnukset - tehtävät ja tulkinta

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Huuhtanen, Antti

Yrityksen arvot brandin perustana

2003
Teknillinen tiedekunta

Hämäläinen, Martti

Tietoturvaprotokollat

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Katz, Belinda

Yrityksen kasvuvaiheen menestystekijät

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Keränen, Tiina

Ylivelkaantuneisuuden vähentäminen

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Kurki, Eerikki

Sisäpiiritieto ja sen käyttö

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Köykkä, Hanna-Leena

Osinkojen verotus Suomessa

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Nyman, Hannele

Ympäristöverotuksesta

2003
Hallintotieteiden tiedekunta

Pelkonen, Jussi

Hyvä hallinto ja asiakirjajulkisuus

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Peltola, Kai

Tulosennusteiden merkitys sijoittajalle

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Peltotupa, Henri

Johdannaiset ja niiden selvitys

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Pesonen, Raimo

Pankkiryhmäkohtainen kannattavuus

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Rinne, Erkki

Tobinin vero

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Streng, Saku

Likviditeetin vaikutus osakkeen tuottoon

2003
Hallintotieteiden tiedekunta

Tikkanen, Tero

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Tynkkynen, Petra

Arvopaperivälittäjän velvollisuudet

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Väyrynen, Jouni

Yhteisöhankintojen arvonlisäverotus

2003
Kauppatieteellinen tiedekunta

Ylinen, Ossi

Henkilökuntaetuuksien verokohtelu
© Tritonia 2014-2019