Tritonia Rådhusgatan

Mer info
Mer info

Tritonia Rådhusgatan

Läge:
Tritonias enhet på Rådhusgatan finns på Vasa yrkeshögskolas centrumcampus, på första våningen.

Samlingar: I bibliotekets samlingar finns böcker inom hälsovård. Förutom böcker finns i samlingarna AV-material, tidskrifter, lärdomsprov samt elektroniska informationskällor.

Utrymmen: I biblioteket finns läsplatser, datorer, en skrivare och skanner. Endast studerande och personal vid Vasa yrkeshögskola kan logga in på bibliotekets datorer. I biblioteket finns ett trådlöst Eduroam-nätverk.

Kontaktuppgifter:
Rådhusgatan 29-33, 65100 VASA
Tfn: +358 29 449 8266
E-post: raastuvankatu@tritonia.fi

© Tritonia 2014-2016