Tritonia Nunnegatan, Åbo

Mer info
Mer info

Tritonia Nunnegatan
Bibliotek

Tritonia Nunnegatan betjänar Yrkeshögskolan Novias utbildningsprogram på Nunnegatan och Hertig Johans parkgata i Åbo. Vi ger mångsidig biblioteksservice på svenska, finska och engelska. Som ett offentligt vetenskapligt bibliotek är biblioteket öppet för alla. Tyngdpunkten i Tritonia Nunnegatans samlingar ligger på formgivning, företagsekonomi, medborgaraktivitet och ungdomsarbete, sjöfart, det sociala området jämte kyrkans arbete, turism och vård.

Tritonia Nunnegatan kommer att flytta till Åbo Akademis Asa-bibliotek från och med hösten 2017. Sista öppetdagen är 24.5.2017. För närmare info, klicka här.

 

Kontaktuppgifter

Läge: Nunnegatan 4, 20700 Åbo
Kontaktuppgifter:
Utlåningen: +358-2-4323130
E-post: nunnegatan@tritonia.fi
Novias webbsidor

© Tritonia 2014-2017