Vasa universitets lärdomsprov

Mer info
Mer info

Nyaste lärdomsproven


2017 24.03.2017
Handelsvetenskapliga fakulteten

Airikainen, Mirva

Sähkön spot-hintojen mallintaminen: ARMA-GARCH-mallit

2017 24.03.2017
Handelsvetenskapliga fakulteten

Hoang, Nhung

Liquidity and stock return: Evidence from Taiwan market

2017 24.03.2017
Handelsvetenskapliga fakulteten

Juhala, Veera

Towards Agile Employee Orientation

2017 24.03.2017
Handelsvetenskapliga fakulteten

Kelahaara, Janne

Academy Awards and Stock Returns

2017 24.03.2017
Handelsvetenskapliga fakulteten

Nisula, Katri

Trading of used software licenses

2017 24.03.2017
Handelsvetenskapliga fakulteten

Pakkala, Juuso

Tehokkuus osuuspankkien fuusioissa

2017 24.03.2017
Handelsvetenskapliga fakulteten

Pietilä, Miika

Determinants of IFRS adoption in European SMEs
Visa 20 till
© Tritonia 2014-2017